Uděluji společnosti Dr.nek s.r.o. se sídlem Rodopská 3150, Praha 4, 14300, IČ 09240314 souhlas se zpracováním, shromažďováním a uchováváním osobních údajů, které jim poskytuji.Tato data jsou poskytována primárně za účelem přípravy nabídky služeb pro klienta. Některé poskytnuté údaje uvedené v žádosti mohou mít povahu osobních údajů ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů v platném znění. Souhlasím s šířením obchodních sdělení elektronickou formou. Tento souhlas poskytuji na dobu neurčitou. Souhlasím s tím, že obchodní společnost Dr.nek s.r.o.. související se službou, při jejímž objednání došlo k předání osobních údajů. Zpracováním osobních údajů klienta může společnost Dr.nek s.r.o. prověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.Klient může kdykoliv písemně požádat o odstranění svých osobních údajů z databáze společnosti Dr.nek s.r.o., která si poté ponechá pouze ty údaje, které jsou nezbytné ke správě existujících smluvních vztahů, sjednaných jejím prostřednictvím.

©2024 DR-Nek.cz 

Log in with your credentials

Forgot your details?